Od ponad 20 lat pomagamy rodzinom upamiętnić ich bliskich.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Oferujemy pomoc w załatwianiu wszelkich formalności związanych z rejestracją aktu zgonu. W tym miejscu zamieściliśmy wzory aktualnych dokumentów do pobrania, m.in. wniosek ZUS, KRUS, zaświadczenie płatnika składek, upoważnienie do USC itp.

Wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wypłatę zasiłku pogrzebowego.
Wniosek do ZUS (pdf) »

Wniosek do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o wypłatę zasiłku pogrzebowego.
Wniosek do KRUS (pdf) »

Wniosek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o wypłatę zasiłku pogrzebowego.
Wniosek do MSWiA (pdf) »

Wniosek do Wojskowego Biura Emerytalnego o wypłatę zasiłku pogrzebowego.
Wniosek do WBE (pdf) »

Wniosek do Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej o dokonanie ekshumacji.
Wniosek do PSSE (pdf) »

Oświadczenie do ZUS w celu wypłaty zasiłku pogrzebowego ze świadczenia członka rodziny.
Oświadczenie do ZUS (pdf) »

Upoważnienie do Urzędu Stanu Cywilnego na wyrobienie aktów zgonu przez firmę pogrzebową.
Upoważnienie do USC (pdf) »

Zaświadczenie płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wypłatę zasiłku pogrzebowego.
Zaświadczenie płatnika składek (pdf) »

Call Now Button